Image RobuHash™
blockchain
22 april 2020

Tidsstämpling och varför du bör använda RobuHash

Vlatko Bečanović profile image
Vlatko Bečanović

Digitala dokument som bevis

Vad är möjligt att veta om ett digitialt dokument vad gäller bevisvärdet? Ett digitalt dokument har alltid en upphovsman och ett publiceringsdatum associerat till sig, även om det genereras av en maskin. Som maskingenererat är det dock inte nödvändigtvis kopplat direkt till en persons identitet eller till en juridisk person så som en organisation. Ett exempel är anonyma bidrag som sänds till ett distribuerat versionskontrollsystem och som används för att spåra förändringar i källkod. Fortfarande ställs här rigorösa integritets och säkerhetskrav för att ett bidraget skall vara meningsfullt.

En konsensus som vanligtvis finns för att behålla ett digitalt dokuments integritet är bevis på existens, ett koncept lanserat 2013 som öppen källkod och utvecklat av Manuel Araoz och Esteban Ordano.

Bevis på existens

Utmaningen att visa på ett visst dokuments existens vid en viss tidpunkt kan i dag lösas genom att använda blockchain-teknologi. Med hjälp av blockchain kan ett unikt fingeravtryck lagras som bevis, varefter vem som helst kan bekräfta ett dokumentets existens utan att behöva involvera ett centraliserat system eller någon myndighet. Beräkningskraften hos blockchain nätverket används i stället för att certifiera dina data.

  • Hävda ägande och prioritet.
  • Anonymt bekräfta ägande av data.
  • Kontrollera ett dokuments integritet.
  • Utföra tidstämpling.

Dessa är bara några av de integritets- och säkerhetsrelaterade utmaningar som mycket framgångsrikt kan lösas med hjälp av blockchain-teknologin.

“Beräkningskraften hos blockchain nätverket används i stället för att certifiera dina data.”

Användande av blockchain-ekosystemet

Den berömda digitala valutan Bitcoin använder sitt eget underliggande ekosystem, blockchain, för att ge den största möjliga skydd mot förfalskningar. De viktigaste fördelarna med blockchain-tekniken gör den idealisk även för icke-valutarelaterade applikationer, särskilt de som involverar integritets och säkerhetsbaserad teknologi.

Viktiga fördelar

Blockchain tillhandahåller ett decentraliserat bevis som inte kan manipuleras, och är således oföränderligt, vilket innebär att den inte kan raderas eller ändras av någon, inte ens regeringar. Det är vidare helt decentraliserat vilket gör det möjligt att validera ditt dokuments existens inom blockchain även om internetanslutningen är komprometterad eller tillfälligt nere, så du är inte beroende av någon central myndighet eller server.

Dessa egenskaper gör blockchain i sig anonym. Ingen kommer kunna spåra dig eller se vad för data eller varför data behandlas.


Blog Figure
Foto av Gerhard Gellinger från Pixabay

Digitala fingeravtryck

Om bevis på ett dokuments existens lagras på blockchain och dokumentet senare ändras så kommer systemet inte längre att kunna känna igen det. Detta är fallet också om ändringarna är små, utan att de påverkar dokumentets faktiska innehåll, visualisering eller presentation på något betydande sätt. Detta ger användaren den nödvändiga säkerheten att certifierat data inte kan ändras, men hindrar också användaren att t.ex. bekräfta derivat-arbeten, eller dokument med exakt samma innehåll men där dokumentformatet har ändrats.

Robusta fingeravtryck med RobuHash™

Ett dokument lagras aldrig direkt på blockchain eftersom det då skulle belasta infrastrukturen onödigtvis mycket. Ett unikt digitalt fingeravtryck av dokumentetet lagras istället. Detta fingeravtryck i sin mest direkta form är en kryptografisk hash av den okrypterade informationen av själva dokumentfilen.

RobuHash™ är tidsstämplad på blockchain vilket ger det starkt bevisvärde i domstolar.

Olika dokumentformat, såsom bilder, ljud, video och PDF-filer har en intern data struktur som beror på manipuleringshistoriken. RobuHash™ använder denna struktur för att generera en robust hash som är tolerant mot en rad dokumentändringar som inte påverkar dess innehåll, vilket gör det möjligt att matcha derivatdokument. Med RobuHash™ kan man också i många fall effektivt rekonstruera ett dokuments ändringshistorik och se samband i de ändringar som gjorts vilket öppnar upp för en rad nya möjligheter som inte är möjliga med en kryptografisk hash.

RobuHash™ är tidsstämplad på blockchain vilket ger det starkt bevisvärde i domstolar. Att kunna spåra ett dokuments förändringshistorik och livscykel med RobuHash™ gör det möjligt att förbättra prestanda och användbarhet för dokumentspårningssystem eller programvara för dokumenthantering och mottagande av data samt vid datainsamlingtillällen så som fotografering och skanning av dokument.

Dela denna artikel:

Kommentarer

Kommentarer är inaktiverade för den här artikeln.
Icon